Soutěž v cizích jazycích – v němčině

Soutěž v cizích jazycích – v němčině

Dne 4. 12. 2018 se konalo v budově Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice školní kolo Soutěže v cizích jazycích – němčině. Studenti bojovali ve dvou kategoriích: II.B – pro žáky tercie a kvarty, III.A – studenti 1. – 3. ročníků vyššího gymnázia. Soutěž se skládala ze dvou základních částí: poslechové a ústní (představení se, konverzace k danému tématu, popis obrázku). Všichni soutěžící byli skvělí – výborně se na soutěž připravili. Jaké tedy bylo hodnocení poroty?

Kategorie II.B:    1. místo – David Jelínek

  1. místo – Vojtěch Drozd a Jakub Řehořka
  2. místo – Aleš Chaloupka a Jan Haratyk (všichni z kvarty A)

Kategorie III. A: 1. místo – Eva Imrichová (sexta A)

  1. místo – Klára Havličková (kvinta A)
  2. místo – Milan Kocanda (3. C)

Všem soutěžícím děkujeme za perfektní výkony a výhercům přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěže!

Za komisi NJ PhDr. Jana Chocholáčová