Soutěž v cizím jazyce – anglický jazyk

V závěru ledna vypukl boj o nejlepší angličtináře školy. Každá kategorie nejprve napíše poslechový test, který bývá vždy o něco náročnější, než je očekávaná úroveň studentů v odpovídajícím ročníku. Přesto s ním letos mnozí neměli problém a ti nejlepší neztratili ani jeden bod.

Poté účastníci jednotlivě předstupovali před komisi, kde nejprve spontánně hovořili na vylosované téma, reagovali na otázky a poté popisovali obrázek. Čím důkladněji a zajímavěji, tím lépe!  Komise si všímala například i koheze mezi větami, myšlenkových vazeb, vyjádření vlastního názoru, zapojení vlastní fantazie apod.

Děkujeme všem zúčastněným. Výsledky těch nejlepších nás velmi potěšily a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Kat. IB

  1. Filip Minařík, 2. A
  2. Štěpán Károly, 1. A
  3. David Káňa, 1. A

Kat. IIB

  1. Jakub Vacek, 4. A
  2. Ema Káňová, 3. A
  3. Ondřej Gottvald, 4. A

Kat. IIIA

  1. Vít Wognar, 5. A
  2. Kateřina Kračmarová, 7. A
  3. Jindřich Křelina, 6. A

Za komisi CJ Mgr. Jana Ďatková