Soutěž v ruském jazyce – školní kolo

Ve středu 17. února proběhlo na našem gymnáziu jako každý rok školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. V tomto roce oproti minulým ročníkům došlo k několika změnám. Soutěž měla distanční formu, na kterou si studenti již dostatečně zvykli, proto si hravě poradili se zadanými úkoly. Rozhodli jsme se vynechat poslechovou část, studenti proto plnili pouze dva úkoly. V prvním bylo třeba nejprve se zamyslet nad fotografií, popsat ji, pohovořit o dojmech, které v nich vyvolala, a poté následovala konverzace.

Nejvyšší počet bodů v kategorii SŠ II získala Hana Strádalová, hned za ní se umístila Veronika Kroutilová a David Musil obsadil třetí místo. Nutno dodat, že znalosti byly jako vždy vyrovnané a často se jednalo pouze o rozdíl jednoho nebo dvou bodů.

Děkujeme všem studentů za účast a výborné výkony.  Výhercům gratulujeme a postupující studentce přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat ve 2. polovině března.

Za komisi RJ Mgr. Taťána Korityáková