Soutěž ve šplhu

Dne 18. 11. 2018 se konalo na ZŠ T. G. Masaryka okresní kolo sportovní soutěže ve šplhu. Tato soutěž je určena pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Žáci jednotlivých škol soutěží jako jednotné družstvo, a to vždy jeden hoch a jedna dívka z ročníku. Naše škola postavila hned dvě družstva, která se v konkurenci neztratila. Navíc jedno z družstev obsadilo krásné 3. místo.

Gratulujeme všem účastníkům a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Kulašová