Soutěže v cizích jazycích – německý jazyk

V rámci německého jazyka se účastní naši studenti pravidelně dvou kategorií Soutěže v cizích jazycích: kategorie II. B – žáci tercie a kvarty, kategorie III. A – soutěžící z 1. až 3. ročníků vyššího gymnázia. V minulých dvou letech byly s realizací vyšších kol soutěže z důvodu kovidové pandemie problémy, i v letošním roce bylo konání okresních a krajských kol posunuto na jarní měsíce a soutěžící se dozvídali až na poslední chvíli od organizátorů informace, zda dané kolo proběhne distančně, nebo prezenčně, z čeho se bude skládat atd.

Dne 16. 3. 2022 se konalo okresní kolo kategorie III. A, do které postoupil vítěz kola školního – student sexty Vojtěch Eibel. Okresní kolo se konalo distančně. I v těchto ztížených podmínkách byl Vojta bezkonkurenční, okresní kolo s přehledem vyhrál a postoupil do kola krajského, které se bude konat dne 21. 4., zřejmě opět distančně. Vojtovi blahopřejeme k vynikajícímu umístění a přejeme mu hodně úspěchů v kole krajském!

V pátek 1. dubna 2022 se konalo krajské kolo kategorie II. B, ve kterém naši školu reprezentovala studentka kvarty Thao My Nguyen. Také jsme dlouho nevěděli, zda se bude soutěž odehrávat distančně, či prezenčně. Opravdu na poslední chvíli organizátoři rozhodli, že půjde o prezenční formu, a pozvali nás do ZŠ Antonínská Brno (škola s rozšířenou výukou jazyků), kde tato soutěž ještě před dvěma roky probíhala. Až přímo v den soutěže se na místě samém naše soutěžící dozvěděla, z čeho se bude soutěžní klání skládat. Byl to tradiční poslech, popis obrázků a konverzační komunikace s porotou – řešení dané situace.

Toto krajské kolo se koná vždy za velmi nesouměřitelných podmínek, protože zde soutěží studenti z gymnázií s rozšířenou výukou jazyků, kteří mají němčinu již od primy (tedy cca 3,5 roku), více hodin němčiny týdně atd. se studenty, jež se učí německy od tercie (tj. asi 1,5 roku) tak, jak to máme v učebním plánu také u nás na našem gymnáziu. Naše soutěžící se nezalekla náročné konkurence a reprezentovala naši školu vynikajícím způsobem – v silně obsazené soutěži obsadila nádherné 7. místo. Blahopřejeme jí a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.

Za komisi NJ PhDr. Jana Chocholáčová