Spolupráce našich studentů s Ústavem pro jazyk český AV ČR – projekt Nářečí kolem nás

Studenti kvinty A se velmi často a úspěšně zapojují do mimoškolních aktivit v rámci českého jazyka a literatury – píší prózu i poezii do literárních soutěží, účastní se Olympiády v českém jazyce, tentokrát se zapojili do projektu pořádaného Ústavem pro jazyk český AV ČR, oddělením dialektologie. Úkolem studentů bylo všimnout si výrazů, které se používají v našem městě a jeho okolí a odlišují se od spisovné formy češtiny. Mohli se zeptat také svých dědečků a babiček, poprosit je, aby povzpomínali na některé nářeční výrazy.

Úlohou projektu bylo vytvořit slovníček názvů zvířat, pokrmů nebo věcí, které má každý z nás doma. K jednotlivým výrazům bylo třeba uvést, v jakém významu se u nás používá. Bylo třeba shromáždit 30 takových slov.

Studenti kvinty A se zapojili do výzkumu a shromáždili těchto výrazů více než 50! A to ještě Vojta Eibel provedl dialektologický výzkum v obci Senorady, kam jezdí za svými prarodiči, a přidal do slovníčku pranostiky a dalších 21 zajímavých výrazů!

Každý Vančák a Vančačka určitě vědí, co je to žufánek/šufánek, křidla, křidlica, žlica, v létě si chodíme koupit ledňáka nebo nanuka, jíme srstky, vaříme koláčky, ale co to je sósek, strožok, pernica, kramlík,…? I tyto výrazy se zde používaly a používají. Zajímavé také je, že mladší lidé jezdí v Brně šalinou, ale starší elektrikou. A pranostiky? V Senoradech i v Ivančicích a blízkém okolí se říká: „Sázej brambory na svatého Marka, bude jich plná jamka.“ Nebo: „Na svatého Marka, sází se oharka.“

Slovníček jsme doplnili zeměpisnými i historickými informacemi o našem regionu.

Reakce z Ústavu pro jazyk český AV ČR byla okamžitá. Studenti byli velice pochváleni za skvělou práci, byla jim nabídnuta další zajímavá spolupráce na projektu, dokonce jim byla přislíbena přednáška o práci dialektologů, o tom, co a jak zkoumají, jak materiál zpracovávají a jaké jsou výstupy jejich práce, kde je studenti mohou najít a jak s nimi pracovat (Slovník nářečí českého jazyka, Český jazykový atlas aj.).

Těšíme se na další spolupráci na projektu a jsme rádi, že i mluva našeho města a jeho okolí bude díky nám v těchto významných jazykových příručkách zapsána. A tato drobná stopa po nás už zůstane ve slovnících a atlasech navždy.

PhDr. Jana Chocholáčová