Spolupráce se Střední zahradnickou školou Rajhrad

V rámci projektu Implementace KAP JMK II se studenti sexty zúčastnili ve čtvrtek 25. 11. 2021 programu na Střední zemědělské škole v Rajhradě.

Žáci se rozdělili na dvě skupiny, protože pro ně byly připraveny dva zajímavé programy. V prvním si vyzkoušeli práci s GPS lokátorem a navigaci v terénu. Měli za úkol vyluštit poslední číslo GPS souřadnic a s pomocí GPS lokátoru najít krabičku s texty, podle kterých měli odpovědět na otázky týkající se zvířat a rostlin naší přírody. Zároveň si prohlédli krásný areál školy a dozvěděli se zajímavá fakta o naší fauně i flóře. Studenti si tuto aktivitu náramně užili, během půl hodiny areál „pročesali“ a dle souřadnic našli krabičky všechny.

Následně se po připravené svačině studenti přesunuli do učebny floristiky, kde měli možnost vyrobit si pod vedením učitele floristiky unikátní vánoční svícny. Nejvíce byli chváleni naši chlapci, jejichž náhlá přeměna v soustředěné umělce všechny překvapila. Žáci nejprve zapíchali větvičky jehličnatých stromů do aranžovací hmoty se svící a potom zdobili svůj svícen baňkami, hvězdami a přírodninami. Výsledné svícny byly vskutku dechberoucí a určitě potěšily maminky našich studentů.

„Mnohokrát děkujeme vedení obou škol, učitelům i pomocníkům z řad rajhradských studentů, kteří se na našich aktivitách podíleli, za přípravu a realizaci tohoto setkání. My, sextáni, jsme si dopoledne na čerstvém vzduchu a odpočinek od tradiční výuky moc užili.“

Jakub Vacek, sexta