Sylva Lauerová o oslavách 100. výročí naší školy

Několikaletá Sylvina spolupráce s Gymnáziem Jana Blahoslava v Ivančicích, probíhající v podobě poetických workshopů se studenty, organizovaných každý rok u příležitosti Dne poezie, vyústila v pozvání na oslavy 100. výročí založení školy. V sobotu 21. září 2019 se v dopoledních hodinách setkala slavnostní pedagogická rada, která zahájila celodenní oslavy stoleté existence gymnázia. Oslav se zúčastnili žáci, přátelé školy, obecná veřejnost i pedagogové a ředitelé školy, ať už současní či bývalí. Čestnými hosty byl vedle Sylvy i předseda Českomoravského odborového vazu pracovníků školství František Dobšík a odpolední program otevřel svým projevem Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Oba tito hosté jsou absolventy gymnázia. Na slavnostní pedagogické radě Sylva krátce pohovořila o nezaměnitelné a zcela zásadní roli učitelů v našich životech. Na oslavu sta let výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích svítilo slunce, nálada byla přátelská a uvolněná a my se již dnes těšíme na opětovné setkání při listopadové studentské poetické dílně.

(převzato:
https://cs-cz.facebook.com/Sylvalauerova.cz, https://www.sylvalauerova.cz/aktuality/sylva-lauerova-cestnym-hostem-oslav-100-vyroci-zalozeni-gymnazia-jana-blahoslava-v-ivancicich/)