T-exkurze

Zábava, technologie a náskok ve škole

Chtěl by sis pohrát se skalpelem nebo odhalit důvody velkých katastrof? Zkusit ovládat metody pro izolaci DNA, anebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D? Zajímaly by tě základy robotiky či výroby GMO? Že se k těmhle věcem ve škole nedostaneš?

Přijď na T-exkurzi! Ochutnej vysokoškolské studium, navštiv univerzitní laboratoře a zjisti více o oboru, který budeš chtít třeba v budoucnu studovat. Nabízená témata jako jsou veterinární medicína, mikrobiologie, počítačová chemie, bioinformatika, matematika, astronomie, molekulární biotechnologie, genetika. Registrace na T-exkurze probíhají 2x ročně, standardně v říjnu a v dubnu. Aktuální informace naleznete na webových stránkách http://www.jcmm.cz/projekt/t-exkurze/

Jak to probíhá?

  • Vyber si z nabídky na webových stránkách témata, která tě zajímají. Zaregistruj se a přihlas se k nim.
  • K vybraným tématům se ti na webu na tvém účtu zobrazí studijní materiály.
  • Následuje test, jehož vyplnění se stává vstupenkou do laboratoře. V případě velkého zájmu vybírá dle znalostí a zájmu studenty lektor.
  • Po zveřejnění výsledků si na svém účtu vybereš termín, kdy do laboratoře půjdeš.
  • Po absolvování exkurze můžeš vypracovat T-report.

T-exkurze podzim 2022

Účastníci: Protivánková Hana (7.A), Vedralová Barbora (7.A), Loudová Monika (5.A)

T-exkurze jaro 2022

Účastníci: Protivánková Hana (6.A), Kašparovská Adéla (6.A)

T-exkurze podzim 2021

Letošních podzimních exkurzí se zúčastnilo několik studentů. Gabriela Vorožbjanská ze 4. C po absolvování napsala T-report, který byl vyhodnocen jako nejlepší a získala za tuto práci odměnu. Její úspěšná exkurze Mutace versus mechanická síla –  aneb jak se zdravá buňka mění na nádorovou se konala na Ústavu histologie a embryologie.

Co o exkurzi říká Gabriela?

„Ze všeho nejdříve bych chtěla poznamenat, že absolvování zvláště této T-exkurze pro mne bylo ctí. Když jsem si téma zvolila, ani jsem si nemyslela, že se do laboratoře vůbec dostanu. Zájemců se zapsalo přes třicet, ale volná místa byla pouze čtyři. Proto má radost byla (a vlastně i stále je) o to větší, když jsem se mezi tyto čtyři dostala. Jak jsem záhy zjistila, dalšími třemi účastnicemi byla děvčata, se kterými jsem nakonec strávila velmi příjemný den. V laboratořích jsme trávily podstatnou část exkurze a mohly si tak vyzkoušet, jak vypadá běžný den ve výzkumu. Začaly jsme pitvou myši. Vypreparovaly jsme jí mléčné žlázy, které jsme následně rozmělnily skalpely a pozorovaly pod mikroskopy. Takovouto tkáň bychom mohly označit jako zdravou. V druhé polovině exkurze jsme se naopak mohly podívat, jak zdravá tkáň vypadat nemá a co tyto změny způsobuje. Věděli jste třeba, že živočišnou buňku ovlivňuje především tuhost prostředí, ve kterém se nachází? Nakonec jsme mohly pozorovat, opět pod speciálním mikroskopem, vzorky organoidů, u kterých byly v rámci výzkumu změny záměrně vyvolány.“

Gabriela není v absolvování T-exkurzí žádným nováčkem. Dříve už absolvovala např. exkurzi VETUNI – Veterinární univerzita – s názvem Od morfologie po kliniku.

Jaro 2019

Od morfologie po kliniku – nejlepší T – report – Kateřina Sirůčková, 3. C

Podzim 2018

Biomedicína – nejlepší T – report – Kateřina Sirůčková, 3. C

„Dne 30. 11. 2018 jsem se zúčastnila své úplně první T – exkurze. Zpočátku jsem byla vystresovaná a v napětí. Tento nepříjemný pocit se ale velice rychle ztratil, protože na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, kde se exkurze konala, vládla od samého začátku skvělá atmosféra a lektor byl velice milý a přátelský. Na začátku T – exkurze jsme si vyzkoušeli první pomoc pomocí videohry, kterou si můžeme vyzkoušet i doma, protože je volně dostupná na internetu. Při první pomoci nesměla chybět i práce s defibrilátorem. Tu jsme si jednotlivě vyzkoušeli na umělém panákovi. Dále byla na řadě práce s elektrodami, které jsme si nalepili po těle (podle toho, co jsme chtěli právě zkoumat) a přes kabely, které je spojovaly s počítačem, jsem slyšela svůj sval na ruce (když jsem ho zatla). Pomocí těchto pohybů a zvuku jimi vytvořeným jsem zkoušela zahrát určitou melodii. A jak můj kolega (pracovali jsme ve dvojicích) správně uhodl, byly to Rolničky.

Na základě elektrod jsme si vyzkoušeli i princip pracování s polygrafem. V této části jsem si zahrála vězně, který měl po těle připojené elektrody. Mým úkolem bylo zůstat v klidu, když mi kolega (bachař) pokládal otázky nebo se mě snažil vylekat. Přiznávám, že se mu občas povedlo mě pěkně „vyvést z míry“. Poslední částí s elektrodami bylo pozorování očních pohybů na monitoru počítače. Elektrody byly tentokrát přilepeny na obličeji v oblasti očí. Jednalo se o čtení textu, který dával smysl či nikoliv. Na monitoru jsme potom mohli vidět, zda text byl přečten souvisle nebo musel být opakovaně přečten. Na závěr celé exkurze jsme se šli podívat na přístroje pomáhající lidem, kteří mají problémy s pohybem. Tyto přístroje jsme si mohli i vyzkoušet.

Na exkurzi jsme dělali i spoustu dalších věcí, ale vypsala jsem pouze ty, které mě nejvíce zaujaly a něco mi daly. Tato T – exkurze splnila všechna má očekávání. Doporučila jsem ji svým spolužákům, kteří se nyní nemůžou dočkat jara, až se na ni také přihlásí. Celkově hodnotím tuto exkurzi za velice vydařenou a tímto děkuji lektorovi za krásně připravený program.“