T-exkurze

T-exkurze

Půldenní exkurze pro studenty středních škol z Jihomoravského kraje s hlubším zájmem o vědu. Jedná se o exkurze s předchozí teoretickou přípravou. Pod odborným vedením dostávají studenti možnost poznat a zažít práci vědce na přístrojích v reprezentativních prostorách laboratoří jihomoravských univerzit nebo na elitních výzkumných pracovištích.

Zkušenosti nabyté díky T-exkurzím mohou středoškolákům pomoci v rozhodování, jakou vysokou školu a jaký obor si vyberou pro vysokoškolské studium.

Jak se přihlásit? Na webových stránkách T-exkurze | Jsme nadaní (jsmenadani.cz) si vybereš téma, které Tě zajímá, zaregistruješ se a přihlásíš se. T-exkurze jsou pořádány vždy na podzim a na jaře.

Jaro 2023

Umí viry léčit? – Magdaléna Neužilová (5. A)

Trávení pod mikroskopem – Magdaléna Neužilová (5. A), Štěpánka Neužilová (5. A), Adéla Kašparovská (7.A)

T-exkurze do SIMU – Magdaléna Neužilová (5. A), Štěpánka Neužilová (5. A) – Navštívily nejmodernější simulační centrum ve střední Evropě. Pod odborným vedením se dostaly přímo do akce. Prohlédly si cvičnou nemocnici. Viděly vybavení operačního sálu a JIP, manipulaci s ventilátorem, prohlédly si standardní nemocniční pokoj, inkubátor, vybavení urgentního příjmu a sanitky, viděly manipulaci s nosítky, ukázku vakuové dlahy, nasazení krčního límce a mnohem víc.

Zdravotnický seminář ZdrSEM – Magdaléna Neužilová (5. A), Štěpánka Neužilová (5. A) v JCMM, z. s. p. o.

Podzim 2022

Od kmenové buňky po zub a kost – Monika Loudová (5. A)

Mutace versus mechanická síla – aneb jak se zdravá buňka mění na nádorovou – Monika Loudová (5. A)

Příběh mrtvice aneb staň se na den lékařem – Štěpánka Neužilová (5. A), Magdaléna Neužilová (5. A)

ZdrSEM (Trénování krizových situací v praxi)– Štěpánka Neužilová (5. A), Magdaléna Neužilová (5. A)

Barbora Vedralová (7. A), Hana Protivánková (7. A)

T-exkurze podzim 2021

Letošních podzimních exkurzí se zúčastnilo několik studentů. Gabriela Vorožbjanská ze 4. C po absolvování napsala T-report, který byl vyhodnocen jako nejlepší a získala za tuto práci odměnu. Její úspěšná exkurze Mutace versus mechanická síla –  aneb jak se zdravá buňka mění na nádorovou se konala na Ústavu histologie a embryologie.

Co o exkurzi říká Gabriela?

„Ze všeho nejdříve bych chtěla poznamenat, že absolvování zvláště této T-exkurze pro mne bylo ctí. Když jsem si téma zvolila, ani jsem si nemyslela, že se do laboratoře vůbec dostanu. Zájemců se zapsalo přes třicet, ale volná místa byla pouze čtyři. Proto má radost byla (a vlastně i stále je) o to větší, když jsem se mezi tyto čtyři dostala. Jak jsem záhy zjistila, dalšími třemi účastnicemi byla děvčata, se kterými jsem nakonec strávila velmi příjemný den. V laboratořích jsme trávily podstatnou část exkurze a mohly si tak vyzkoušet, jak vypadá běžný den ve výzkumu. Začaly jsme pitvou myši. Vypreparovaly jsme jí mléčné žlázy, které jsme následně rozmělnily skalpely a pozorovaly pod mikroskopy. Takovouto tkáň bychom mohly označit jako zdravou. V druhé polovině exkurze jsme se naopak mohly podívat, jak zdravá tkáň vypadat nemá a co tyto změny způsobuje. Věděli jste třeba, že živočišnou buňku ovlivňuje především tuhost prostředí, ve kterém se nachází? Nakonec jsme mohly pozorovat, opět pod speciálním mikroskopem, vzorky organoidů, u kterých byly v rámci výzkumu změny záměrně vyvolány.“

Gabriela není v absolvování T-exkurzí žádným nováčkem. Dříve už absolvovala např. exkurzi VETUNI – Veterinární univerzita – s názvem Od morfologie po kliniku.

Jaro 2019

Od morfologie po kliniku – nejlepší T – report – Kateřina Sirůčková, 3. C

Podzim 2018

Biomedicína – nejlepší T – report – Kateřina Sirůčková, 3. C

„Dne 30. 11. 2018 jsem se zúčastnila své úplně první T – exkurze. Zpočátku jsem byla vystresovaná a v napětí. Tento nepříjemný pocit se ale velice rychle ztratil, protože na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, kde se exkurze konala, vládla od samého začátku skvělá atmosféra a lektor byl velice milý a přátelský. Na začátku T – exkurze jsme si vyzkoušeli první pomoc pomocí videohry, kterou si můžeme vyzkoušet i doma, protože je volně dostupná na internetu. Při první pomoci nesměla chybět i práce s defibrilátorem. Tu jsme si jednotlivě vyzkoušeli na umělém panákovi. Dále byla na řadě práce s elektrodami, které jsme si nalepili po těle (podle toho, co jsme chtěli právě zkoumat) a přes kabely, které je spojovaly s počítačem, jsem slyšela svůj sval na ruce (když jsem ho zatla). Pomocí těchto pohybů a zvuku jimi vytvořeným jsem zkoušela zahrát určitou melodii. A jak můj kolega (pracovali jsme ve dvojicích) správně uhodl, byly to Rolničky.

Na základě elektrod jsme si vyzkoušeli i princip pracování s polygrafem. V této části jsem si zahrála vězně, který měl po těle připojené elektrody. Mým úkolem bylo zůstat v klidu, když mi kolega (bachař) pokládal otázky nebo se mě snažil vylekat. Přiznávám, že se mu občas povedlo mě pěkně „vyvést z míry“. Poslední částí s elektrodami bylo pozorování očních pohybů na monitoru počítače. Elektrody byly tentokrát přilepeny na obličeji v oblasti očí. Jednalo se o čtení textu, který dával smysl či nikoliv. Na monitoru jsme potom mohli vidět, zda text byl přečten souvisle nebo musel být opakovaně přečten. Na závěr celé exkurze jsme se šli podívat na přístroje pomáhající lidem, kteří mají problémy s pohybem. Tyto přístroje jsme si mohli i vyzkoušet.

Na exkurzi jsme dělali i spoustu dalších věcí, ale vypsala jsem pouze ty, které mě nejvíce zaujaly a něco mi daly. Tato T – exkurze splnila všechna má očekávání. Doporučila jsem ji svým spolužákům, kteří se nyní nemůžou dočkat jara, až se na ni také přihlásí. Celkově hodnotím tuto exkurzi za velice vydařenou a tímto děkuji lektorovi za krásně připravený program.“