T – exkurze Podzim 2013

Účast studentů Davida Prokopa (ze 4. C) a Martiny Kadlecové (z 8. A) na T- exkurzích.

Nejlepší T-report od Davida Prokopa naleznete na stránkách www.jcmm.cz

Mgr. Petra Mrázová

Ukázka T-reportu Zábava s výboji

Po absolvování dvou teoretických lekcí nás čekal závěrečný test, který byl vytvořen způsobem, že nás lektor nechtěl z ničeho zkoušet, za což mu děkujeme. Vše se odehrálo v prostředí FEKT v laboratoři profesora Lista ve vědecko-technickém parku. Exkurze byla sestavena tak, že po přečtení materiálů i netechnicky zdatní studenti dokázali plně pochopit principy, které se u vysokonapěťové techniky uplatňují. Za zmínku stojí i přátelský přístup pana lektora, který nám byl schopen zodpovědět všechny naše dotazy. Laboratoř obsahovala perfektní vybavení, se kterým se jen tak obvykle nesetkáme jak na gymnáziu, tak i na dnech otevřených dveří na fakultě. Později jsme se dozvěděli, že se s touto technikou nesetkají ani studenti bakalářského studia, což tedy byla pro nás i v jistém směru pocta. Aby se nejednalo pouze o teorii, mohli jsme si sami něco zkusit naměřit, či nastavit. Další laboratoří, kam jsme se během naší T-exkurze dostali, byla hlavní zkušebna, která vzhledem k předchozí laboratoři byla značně větší, a to asi 10m x 15m. Největší dojem na mě udělal rázový generátor, u kterého jsme si při objevení výboje museli všichni zacpat uši, protože k nám dolehl zvuk dosahující 100 dB. Poslední místnost, kam jsme se dostali, byla laboratoř s větším Teslovým transformátorem a my jsme mohli hledět na tohle impozantní dílo jednoho z největších fyziků vůbec. T-exkurzi bych vyhodnotil jako velmi vydařenou a už se těším na další.

David Prokop, 4. C