„Taky máte rádi Ježka, Voskovce + Wericha?“

Pod tímto názvem se konala celostátní literární soutěž pořádaná Centrem Werichovců ke 110. výročí narození hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Mohli se do ní zapojit autoři bez rozdílu věku, tedy od školáků přes studenty až po dospělé.

     Pořadatelé vyhlásili tato témata (slohový útvar byl libovolný):

  1. Tmavomodrý svět J. Ježka.
  2. Které jsou pro mě tři nejlepší věci na světě?
  3. Co na světě mám rád/ráda?
  4. Co bych si přál/přála, aby mi splnila zlatá rybka?
  5. Jak si představuji nebe na zemi?
  6. Pohádka, básnička nebo říkadlo napsané z jednoslabičných slov.
  7. Jak by vypadala škola, kdyby v ní učili J. Ježek, J. Voskovec a J. Werich?
  8. Dopis J. Werichovi, J. Voskovcovi, J. Ježkovi.

Z našeho gymnázia se do soutěže přihlásili někteří studenti z kvarty. Dlouho jsme společně s nimi čekali na vyhlášení výsledků. Naše radost byla veliká, když se mezi oceněnými této celostátní soutěže objevila hned dvě jména našich studentů – Šárky Procházkové a Milana Daniela Dlabala.

Šárka zpracovala třetí téma jako povídku, Milan Daniel téma čtvrté jako fejeton. Jejich práce byly také vybrány a otištěny v Almanachu k soutěži pod názvem Výběr z literárních prací celostátní soutěže Werichovců.

Šárce i Milanovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

PhDr. Jana Chocholáčová