Teambuilding školního parlamentu

Ve středu 13. října se studenti školního parlamentu sešli při dlouho plánovaném teambuildingu. Cílem bylo nejen se vzájemně lépe poznat, ale také v závěru setkání vybrat nového předsedu. Po úvodním představování následovaly aktivity ve skupinách, kde mohli studenti ukázat svou schopnost spolupracovat v týmu, asertivně komunikovat a prezentovat svou práci. Výstupem aktivit byly příběhy s halloweenskou tematikou a nápady pro další činnosti školního parlamentu.

Pak už následovala samotná volba nového předsedy školního parlamentu, kterým se stal Aleš Chaloupka ze 7. A, jeho zástupkyní pak Hanka Protivánková ze 6. A.

Celý teambuilding provázela přátelská atmosféra a věříme, že ve stejném duchu budou probíhat i všechna další setkání školního parlamentu.

za školní parlament

Mgr. K. Stránská a Mgr. L. Šešulková