Terezínská tryzna

Ve dnech 20. – 21. 5. 2023 se zájemci z řad našich studentů zúčastnili tematického zájezdu v rámci Terezínské tryzny, který pořádal Český svaz bojovníků za svobodu. V sobotu byla na programu expozice na zámku v Panenských Břežanech „Zločin a trest“, následovala prohlídka zámku v Libochovicích a výstup na horu Říp. Ubytování bylo zajištěno v Hotelu Labe v Litoměřicích. V neděli dopoledne se konala Terezínská tryzna, které se zúčastnili vysocí ústavní činitelé včetně prezidenta republiky Petra Pavla a předsedů obou komor Parlamentu ČR. Vybraní studenti gymnázia

se účastnili ceremonie kladení věnců na Národním hřbitově před Malou pevností Terezín. Po projevu prezidenta Pavla a pamětníka Jána Hanáka, bývalého vězně terezínského ghetta, následovala křesťanská a židovská modlitba. Program byl ukončen vystoupením pěveckého sboru Puellae cantantes, závěrečným slovem ředitele Památníku Terezín Janem Roubínkem, odnesením státní vlajky a odchodem Čestné jednotky Hradní stráže. Před odjezdem zpět do Brna a Ivančic studenti absolvovali ještě komentovanou prohlídku Malé pevnosti, která za 2. světové války sloužila jako věznice pražského gestapa. Velké poděkování patří manželům Abrahámovým, kteří zájezd organizovali.

PhDr. Aleš Ziegler