Testování anglického jazyka nanečisto

V úterý 8.10.2013 pokračovalo v rámci spolupráce s jazykovou školou ALRETE Petry Krejčí  testování „nanečisto“, tentokrát ústní zkouškou vedenou rodilými mluvčími. Studenti opět na úrovních zkoušky PET a FCE předvedli svoje schopnosti vyjádřit myšlenky pouze cizím jazykem. O tom, že komunikace probíhala příjemně, svědčí i přiložené fotografie.

Vyhlášení výsledků kompletní zkoušky proběhlo ve čtvrtek 17.10.2013. Všichni zúčastnění dostali písemné vyjádření o své úspěšnosti v jednotlivých částech zkoušky, ti, kteří zvládli vše podle požadavků, obdrželi certifikát jako připomínku své zdárné účasti.

Testování plánujeme zopakovat ještě po jarních prázdninách, kdy by mohli studenti vidět posun ve své přípravě a kdy by si totéž mohli vyzkoušet i druzí.

V každém případě tato akce potvrdila, že na škole studuje řada příštích držitelů již oficiálních certifikátů.

Mgr. Eva Fukanová