T – exkurze

T-exkurze jsou exkurze nabízené studentům vyššího stupně gymnázia ve dvou termínech (podzim, jaro). Pod odborným vedením dostávají možnost poznat a zažít práci vědce na přístrojích v laboratořích univerzit v Jihomoravském kraji nebo ve výzkumných laboratořích.

Letošních podzimních exkurzí se zúčastnilo několik studentů. Gabriela Vorožbjanská ze 4. C po absolvování napsala T-report, který byl vyhodnocen jako nejlepší a získalaza tuto práci odměnu. Její úspěšná exkurze Mutace versus mechanická síla – aneb jak se zdravá buňka mění na nádorovou se konala na Ústavu histologie a embryologie.

Postřehy Gabriely: Ze všeho nejdříve bych chtěla poznamenat, že absolvování zvláště této T-exkurze pro mne bylo ctí. Když jsem si téma zvolila, ani jsem si nemyslela, že se do laboratoře vůbec dostanu. Zájemců se zapsalo přes třicet, ale volná místa byla pouze čtyři. Proto má radost byla (a vlastně i stále je) o to větší, když jsem se mezi tyto čtyři dostala. Jak jsem záhy zjistila, dalšími třemi účastnicemi byla děvčata, se kterými jsem nakonec strávila velmi příjemný den. V laboratořích jsme trávily podstatnou část exkurze a mohly si tak vyzkoušet, jak vypadá běžný den ve výzkumu. Začaly jsme pitvou myši. Vypreparovaly jsme jí mléčné žlázy, které jsme následně rozmělnily skalpely a pozorovaly pod mikroskopy. Takovouto tkáň bychom mohly označit jako zdravou. V druhé polovině exkurze jsme se naopak mohly podívat, jak zdravá tkáň vypadat nemá a co tyto změny způsobuje. Věděli jste třeba, že živočišnou buňku ovlivňuje především tuhost prostředí, ve kterém se nachází? Nakonec jsme mohly pozorovat, opět pod speciálním mikroskopem, vzorky organoidů, u kterých byly v rámci výzkumu změny záměrně vyvolány.

Děkuji za účast i reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Petra Mrázová