Třídenní stáž pro tři studenty třetího ročníku – Jaderná maturita

Od 11. 4. do 13. 4. se v areálu Jaderné elektrárny Dukovany konala třídenní stáž pro vybrané studenty partnerských škol Skupiny ČEZ. Z řad našeho gymnázia se účastnili Jan Bukovský, Marek Ondráček a Martina Opálková (všichni ze septimy).

Během tří dnů stihli studenti prohlídku strojovny, krytu havarijního štábu (se soutěží, kdo nejrychleji správně obleče ochranný oblek tyvek), trenažéru, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a také vyslechli řadu velmi zajímavých přednášek, ve kterých se dozvěděli detailní informace o primární a sekundární části jaderné elektrárny. V závěru byl připraven znalostní test. Studentům se v elektrárně velmi líbilo. Martina byla nejvíce nadšená z přednášky výcvikového inženýra Pavla Slabáka a návštěvy krytu, Marek a Jan z prohlídky trenažéru a strojovny.