Účast na Veletrhu středních škol

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2017 se naše škola opět zúčastnila Veletrhu středních škol na brněnském výstavišti. Této akce, kterou navštěvuje velké množství žáků i rodičů, se účastníme pravidelně již mnoho let. Děkujeme všem vyučujícím i studentům, kteří během těchto dvou dnů naši školu reprezentovali a informovali zájemce z řad veřejnosti o možnostech studia na našem gymnáziu.

PhDr. R. Bezděk, kariérový poradce