Ukliďme Česko

Zájemci, kteří mají chuť účastnit se celorepublikové akce Ukliďme Česko a udělat tak něco pro své okolí, se letos mohou zapojit alespoň individuálně do akce Pytlomaty, kterou pořádá ve dnech 26.3. – 28.3. Středisko volného času Ivančice. Bližší informace naleznete v přiloženém letáčku.

Mgr. Hana Brabcová

pytlomaty