Ukliďme Česko 2023

V úterý 28. 3. 2023 se naši kvartáni, v rámci environmentální výchovy, zapojili do úklidové akce Ukliďme Česko. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a poházené odpadky. Naši žáci se v Ivančicích zaměřili na návětrnou stranu nového sídliště směrem od Oslavan od Městské knihovny po poslední bytový dům na ulici Větrná.

Poté prošli kolem domu pro seniory a přes nové sídliště se vrátili zpět k budově našeho gymnázia. Tímto žákům ještě jednou děkuji za účast na této akci a doufám, že je vzájemná spolupráce bavila a odnesli si mnoho cenných zážitků.

Mgr. Hana Brabcová