Úspěchy našich studentů v celostátních literárních soutěžích

V letošním školním roce bylo bohužel zrušeno z důvodu koronavirové pandemie mnoho různých vědomostních soutěží a olympiád. I tak se však našim studentům podařilo napsat několik zajímavých literárních pokusů, které jsme odeslali do celostátních literárních soutěží, a doufali jsme, že se sejdou komise porotců alespoň on-line a literární příspěvky vyhodnotí. Z několika soutěží dostali naši studenti diplomy a účastnické listy s poděkováním a gratulací od porotců, kteří příspěvky nehodnotili jednotlivými stupni, ale poděkovali všem studentům za hrdinství, že i v tak složité době byli schopni napsat krásné básně a povídky. Nyní na konci školního roku jsme však dostali poštou dva balíky. V jednom byl diplom a cena z 26. ročníku celostátní literární soutěže O pardubický pramínek 2020 na téma Okamžik pravdy, kterou pořádá Krajská knihovna v Pardubicích. 1. místo ve své kategorii získala za svoji zajímavou povídku studentka septimy Lucie Indrová. Ve druhém balíku byly diplomy a ceny z celostátní literární a výtvarné soutěže pod názvem Cesta do pravěku. Tuto soutěž pořádala nezisková organizace Ulita Blansko, jejíž program je podporován Jihomoravským krajem, MŠMT ČR a Městem Blanskem. Ve své kategorii (poezie do 26 let) získali krásná umístění naši studenti septimy: 1. místo – Adam Létal, 2. místo – Milan Daniel Dlabal. Všem studentům, kteří se do soutěží zapojili, srdečně děkujeme. Lucii, Adamovi a Milanovi blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia. PhDr. Jana Chocholáčová