Úspěchy v Matematické olympiádě

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Vyhlašovatelem této soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podmínky školního kola této soutěže v letošním roce úspěšně splnili tři žáci ze sekundy a dva z tercie. Všech pět zástupců dosáhlo v okresním kole vynikajících výsledků. V kategorii sedmých tříd zvítězil již podruhé Vojtěch Drozd ze sekundy a v kategorii osmých tříd získal první místo také náš žák – Josef Šikula z tercie. Tím ovšem výčet úspěchů nekončí. Mezi osmáky obsadil třetí místo další tercián – Daniel Dedek. Zbývající dva žáci ze sekundy se v konkurenci 46 účastníků rozhodně neztratili. Aleš Chaloupka skončil na čtvrtém místě a Veronika Burešová na šestém místě. Všem pěti reprezentantům naší školy blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci. Bohužel v těchto kategoriích soutěže již nejsou pořádána vyšší kola, proto žákům přeji úspěchy v dalších matematických soutěžích a v příštím ročníku MO.

Mgr. Danuše Minsterová