Úspěchy v matematických soutěžích

Již tradičně se na GJB pořádají různé matematické soutěže. Jednou z nich je Pythagoriáda, která je určena pro studenty primy, sekundy a tercie. Nejlepší studenti ze školního kola se dne 25.5.2016 vydali na šlapanické gymnázium, aby změřili své síly s ostatními žáky a studenty okresu Brno- venkov.

A rozhodně v tomto srovnání obstáli. Vojtěch Drozd z primy zvítězil v kategorii 6. tříd, ve které soutěžilo 99 dětí. Ve stejné kategorii obsadila krásné třetí místo Veronika Burešová, také z primy. V kategorii 8. tříd se na třetím místě z 55 účastníků umístil Radim Šafář z tercie.

Největšího úspěchu ovšem dosáhl Vojtěch Drozd v soutěži Matematický Klokan kategorie Benjamín. Do této soutěže se zapojilo v celé republice 74 113 dětí. A Vojta byl mezi 16 nejlepšími, kteří dosáhli nejvyššího bodového ohodnocení – 120 bodů. Pro zajímavost – průměrný bodový zisk byl  47 bodů. Za zmínku rozhodně stojí i to, že mezi 70 nejlepšími v ČR se umístila Eliška Jordánková ze sekundy s bodovým ziskem 114 bodů.

Vojtovi i ostatním úspěšným studentům gratulujeme, děkujeme za reprezentaci naší školy a doufáme, že se jim bude dařit i v příštím školním roce.

Danuše Minsterová