Úspěchy v matematických soutěžích

Studenti nižších ročníků našeho gymnázia se každoročně v jarních měsících účastní matematických soutěží. Matematická olympiáda patří k náročným soutěžím. Studenti musí projevit nejen své logické uvažování, ale i schopnost své myšlenkové postupy při výpočtech objasnit a v neposlední řadě i píli. Než se totiž dostanou do vyšších kol, musí vypracovat samostatně domácí část soutěže. Letos zazářila studentka primy Eliška Jordánková, která v okresním kole této soutěže obsadila 1. místo. Další z našich primánů Josef Šikula se stal úspěšným řešitelem tohoto kola.

V soutěži Pythagoriáda se oba tito studenti opět neztratili. Josef obsadil v kategorii šestých tříd 3. místo v okrese Brno – venkov a Eliška se stala úspěšnou řešitelkou. Další úspěšné řešitele jsme měli i v kategorii sedmých a osmých tříd. Byli to studenti sekundy Adam Létal a Radim Šafář a terciáni Martin Pavíček, David Řiháček, Ondřej Peterka a Aneta Ondovčáková.

Všem těmto studentům srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Za komisi matematiky Mgr. Danuše Minsterová