Úžasné divadlo fyziky …

V pondělí 14. 11. 2016 měli žáci možnost sledovat Úžasné divadlo fyziky (ÚDIF). Studenti PřF MU Adam Weiser a Matěj Lang našim žákům vysvětlili a předvedli sérii zajímavých experimentů z oblasti fyziky nízkých teplot – kapalný dusík.

Největší byl asi ÚDIV primánů, které zaujal pokus zatloukání hřebíku banánem ochlazeným tekutým dusíkem. Starší studenti se zajímali o tvorbu chladicí směsi (NaCl a led), experiment má aplikaci v praxi při údržbě silnic v zimním období. Dalším zajímavým experimentem byla tvorba mlhy, která lákala studenty prvních ročníků k ponoření ruky do oblaků (viz fotogalerie). Studentům se představení velmi líbilo a za dva roky se těšíme opět na viděnou.

Mgr. Petra Mrázová