Úžasné Ladění Vánoc

Když jsem od listopadu potkávala studenty našeho gymnázia kolem sedmé hodiny ranní v temných chodbách školy s hudebními nástroji, na které se učí hrát v základních uměleckých školách, jak míří do hudebny v suterénu, divila jsem se, co se to děje? Potom mě napadlo, že by mohlo jít o předvánoční hudební překvapení, které se zřejmě chystá…

A opravdu. Poslední školní den před vánočními prázdninami se o velké přestávce konalo ve vestibulu školy úžasné Ladění Vánoc. Nejen studenti se svými hudebními nástroji, mezi kterými byla i nádherná harfa, ale také školní pěvecký sbor nám všem připravili krásnou vánoční atmosféru. Zpívali a hráli známé české vánoční písně a koledy, které se v jejich podání nesly vestibulem školy, jenž má velmi pěknou akustiku, jako barokním chrámem. A když se k nim se svým zpěvem přidali i studenti celé primy, byla to taková krása, že nezůstalo jedno oko vyučujících suché a všichni jsme společně s přihlížejícími studenty dlouze vystupujícím tleskali. Za nás všechny jim poděkovala paní ředitelka gymnázia Ing. Ivana Čermáková.

Děkujeme tedy ještě jednou všem hudebníkům, zpěvákům, celé primě a samozřejmě také kolegům – PaedDr. Elišce Suchánkové a Mgr. Tobiáši Štěpánkovi, kteří se studenty překvapení nacvičili, za nádhernou předvánoční atmosféru, kterou nám v této nelehké kovidové době připravili, přestože se ještě malou chvíli před vystoupením nevědělo, zda nám „hygiena“ toto překrásné vystoupení povolí. Podařilo se, vše se v dobré obrátilo a dovolím si říci, že nejen já bych naše studenty ráda poslouchala mnohem déle. Napočítala jsem jich přes sedmdesát, to je téměř čtvrtina celé školy! Tolik hudebně nadaných žáků, kteří jsou ochotni brzy ráno vstávat, vozit do školy těžké hudební nástroje, zůstávat ve škole na zkoušky i po vyučování a opět své kytary, flétny a další nástroje vozit domů, aby připravili hudební zážitek ostatním!

Ještě jednou mnohokrát děkujeme a věřím, že se příštím rokem budeme moci všichni sejít s paní Hudbou a našimi studenty na předvánočním koncertě.

PhDr. Jana Chocholáčová