Vědecký čtyřboj

Vědecký čtyřboj je přírodovědné klání pro čtyřčlenné týmy středoškolských studentů. Letošního čtvrtého ročníku (1. a 2. 12.) se zúčastnili také studenti našeho gymnázia, Jakub Čížek (8. A), Vojtěch Drozd (7. A), Aleš Chaloupka (7. A) a Ondřej Chotaš (7. A). První den soutěžil každý člen týmu ve svém zvoleném oboru (biologie, fyzika, chemie, matematika) a řešil teoretické úlohy. Druhý den soutěže pracovali naopak v týmu. Na celé soutěži se podílejí vysoké školy, jejichž studenti sestavují úlohy, kontrolují pedagogové, což zaručuje originalitu i odbornost. Z celkového počtu 89 týmů se umístil tým 4bojz v první třetině.
Hoši, byli jste dobří! Děkujeme za účast.

Mgr. Bc. Petra Mrázová