Veletrh Gaudeamus a prezentace Univerzity obrany

V pátek 3. listopadu se naši studenti třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2023 na brněnském výstavišti. Na veletrhu bylo zastoupeno téměř tři sta padesát vystavovatelů. Své expozice zde měly státní, veřejné a soukromé vysoké školy, vyšší odborné i jazykové školy a různé další vzdělávací instituce z České republiky i třinácti dalších států.

Zájemci z řad našich studentů také mohli navštívit přednášky a prezentace vystavujících škol,  Testovací a pedagogické centrum, Poradenské středisko pro vysokoškolské studium v zahraničí nebo Centrum kariérového poradenství.

O týden později se v aule naší školy konala prezentace o studiu na Univerzitě obrany v Brně pro třídy 8. A, 4. C a 4. D. Dva studenti této univerzity se podělili o své osobní zkušenosti a  informovali o přijímacích zkouškách, podobě studia na jednotlivých fakultách a možnostech následného uplatnění v armádě. Zmínili i praktické informace o ubytování, stravování nebo trávení volného času. Praporčík Ondřej Fiala z Rekrutačního střediska Armády ČR pak představil našim studentům činnost aktivních záloh. Hovořil především o tom, jak je možné do nich vstoupit a jaké výhody i závazky z toho vyplývají.

PhDr. Robert Bezděk