Veliký úspěch v mezinárodní literární soutěži

V mezinárodní literární soutěži „Bosakova škola 2019“, nad kterou dokonce převzal záštitu předseda vlády Slovenské republiky Ing. Peter Pellegrini, měli za úkol žáci ZŠ a studenti SŠ vytvořit zajímavou esej na téma: Moje škola. Odborná porota složená především z profesorů českého jazyka z univerzit České i Slovenské republiky hodnotila 298 zajímavých příspěvků.

Se svým textem postoupila studentka kvarty naší školy Hanka Štefulíková v české sekci soutěže v kategorii základních škol a nižšího stupně gymnázií mezi 5 nejlepších a Anna Prášková ze sexty v kategorii středních škol dokonce mezi 3 nejlepší soutěžící!

V pátek dne 25. ledna 2019 se konalo v Kongresovém sálu Národní banky Slovenské republiky v Bratislavě vyhlášení vítězů této prestižní soutěže. Naše radost byla obrovská, protože obě studentky dosáhly fantastického výsledku – Anička získala 3. místo a Hanka skvělé 2. místo! Jako jediná škola v soutěži jsme měli mezi nejlepšími třemi oceněné práce v obou kategoriích.

Hance i Aničce blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia. Dostalo od nich nádherný dárek ke stým narozeninám – vždyť obě děvčata psala právě o něm!

PhDr. Jana Chocholáčová