Veřejné čtení jmen obětí holocaustu

V pondělí 6. 5. 2024 se třída 3. A v rámci výuky občanské výchovy zúčastnila Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa. Jom ha-šoa vychází z konceptu významného dne vzpomínání na oběti holocaustu – šoa, který byl od 50. let 20. století připomínán ve Varšavě a odkazuje na účastníky povstání, ke kterému došlo v dubnu roku 1943. V roce 1951 byl tento

den ustanoven izraelským senátem jako den vzpomínky na hrdiny povstání i všechny oběti nacistického „konečného řešení židovské otázky“.

V rámci České republiky se konalo první veřejné čtení v Praze v roce 2006 a od té doby se k této akci přidávají další obce. V Ivančicích připomínková akce Jom ha-šoa proběhla letos poprvé.

Velký dík patří Nině Pavlouškové, Josefu Kalouskovi a Lukášovi Janků – žákům 3. A, kteří se osobně do veřejného čtení zapojili.

Mgr. J. Binderová