Vila Tugendhat

Dne 19. listopadu 2019 navštívili v Brně studenti septimy ojedinělé funkcionalistické dílo německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe – vilu Tugendhat, která byla v roce 2001 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.

Žáci procházeli třemi poschodími. Horní patro tvoří přijímací hala, oddělené ložnice manželů Tugendhatových (se sociálním zařízením), dětské pokoje, pokoj vychovatelky a rozlehlá terasa.

V prostředním patře obdivovali studenti nepřerušovaný obytný prostor volně přecházející dozahrady, známou onyxovou příčku, zimní zahradu oddělenou skleněnou stěnou a velké tabule průzračného skla, které bylo možno posouvat elektromotory, nebo je celé zasunout pod podlahu a otevřít tak pokoj do zahrady. Zde bylo umístěno také koncertní křídlo,na které hrávali významní umělci v rámci domácích koncertů. Protože jsme i my měli mezi sebou výborného klavíristu Adama Létala, požádali jsme ho, aby nám ukázku ze svého repertoáru zahrál. Adam nám vyhověl a tóny Beethovenovy hudby se nádherně nesly hlavním obytným prostorem vily.

 

Spodní patro, které studenti navštívili, bylo vyhrazeno služebnictvu a technickému zázemí. Obdivovali zde strojovnu vzduchotechniky, přístroje pro elektrické spouštění oken, fotokomoru, ale i místnost pro kožichy a důmyslnou kotelnu.

Ve vile i nádherné zahradě se všem velmi líbilo. Exkurzi jsme zakončili procházkou centrem Brna, kde nás paní průvodkyně upozornila na významné stavby a jejich architektonické styly.

                                        Text PhDr. Jana Chocholáčová,

fotografie a video Martin Maša, 7. A