Virtuální univerzita třetího věku

Otevíráme další semestr Virtuální univerzity 3. věku, tentokrát na téma

RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ

Kurz se zabývá životními událostmi, jako jsou např. narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen známým královským rodinám, ale i těm pro nás méně známým.

Přihlášky: Přihlásit se mohou nejen pokračující, ale i noví posluchači – pondělí 4. října 2021, od 13:30 hodin na GJB Ivančice.

Cena kurzu: 420 Kč

Forma studia: Vzhledem k epidemiologické situaci si účastníci kurzu mohou sami zvolit formu studia (Svou volbu uchazeči nahlásí při přihlašování do kurzu.):

  1. distanční forma studia (stejně jako ve školním roce 2020/2021)
  2. prezenční forma studia – společná setkání na gymnáziu (při dodržování platných aktuálních hygienických nařízení)

UPOZORNĚNÍ: V nejhorším případě může opět dojít k převedení výuky do plně distanční formy.

Termín 1. prezenční přednášky: pondělí 4. října 2021, 15:00 hodin (První přednášku mohou zhlédnout případní zájemci zdarma.)

Informace o VU3V:

https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=9

Více o kurzu:

https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=18238

Video – ukázka:

https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=23468&forceview=1

Bližší informace: Ing. Ivana Čermáková, tel. 606 706 680

Odborný garant kurzu: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze