Virtuální univerzita třetího věku

Otevíráme další semestr Virtuální univerzity 3. věku, tentokrát na téma

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI

Osnova kurzu:

  1. Češi, národ, stát
  2. Společnost a křesťanství
  3. Velmoži, knížata, králové
  4. Stříbro a moc
  5. Český král a římský panovník
  6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Přihlášky: Přihlásit se mohou nejen pokračující, ale i noví posluchači – pondělí 14. února 2022 od 14:00 hodin na GJB Ivančice.

Cena kurzu: 420 Kč

Forma studia: Vzhledem k epidemiologické situaci si účastníci kurzu mohou sami zvolit formu studia. Svou volbu uchazeči nahlásí při přihlašování do kurzu:

  1. distanční forma studia
  2. prezenční forma studia – společná setkání na gymnáziu (při dodržování platných aktuálních hygienických nařízení)

UPOZORNĚNÍ: Při zhoršení epidemiologické situace může opět dojít k převedení výuky do plně distanční formy.

Termín 1. prezenční přednášky: pondělí 14. února 2022, 15:00 hodin

První a druhou přednášku mohou zhlédnout případní zájemci zdarma.

Informace o VU3V:

https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=9

Více o kurzu:

https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=8003

Video – ukázka:

https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=13343&forceview=1

 

Bližší informace: Ing. Ivana Čermáková, tel. 606 706 680

Odborný garant kurzu: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze