Vítězství studentů 3. A v soutěži Rubikon

Dne 15. března 2018 se žáci devíti škol Ivančicka a Vyškovska zúčastnili soutěže Rubikon v ivančickém kině Réna. Organizátorem tohoto soutěžního vzdělávacího programu o rizicích sázení mladistvých bylo Středisko volného času Ivančice. Cílem soutěžní hry Rubikon je především naučit žáky správně se rozhodovat v životních situacích, poznávat míru rizika a nést důsledky svých rozhodnutí. Naši školu reprezentovalo pět studentů ze třídy 3. A. Konkrétně to byli Vojtěch Drozd, Ondřej Chotaš, Lucie Peterková, Jiří Šipl a Eva Třísková. Zbytek třídy fandil soutěžícím spolužákům v publiku. Přes početnou konkurenci se našim reprezentantům podařilo soutěž vyhrát. K tomuto vítězství srdečně blahopřejeme.

PhDr. Robert Bezděk