Vítězství v krajském kole soutěže Europa Secura

Studenti Vilém Krátký a Petr Konečný z 5. A se v pátek 17. května v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně zúčastnili krajského kola soutěže Europa Secura. Ta prověřuje znalosti z oblasti mezinárodní politiky a bezpečnostní problematiky. Vilém a Petr nejprve prezentovali hlavní teze své písemné práce o konfliktu na Ukrajině.

Následně reagovali na vyjádření oponentního týmu a odpovídali na otázky a připomínky členů ostatních týmů i poroty. Prokázali výborné znalosti dané problematiky i skvělé rétorické a formulační schopnosti. V konkurenci dalších pěti nejlepších školních týmů Jihomoravského kraje zvítězili. K prvnímu místu jim srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

PhDr. Robert Bezděk