Výběrové zjišťování výsledků žáků

Naše škola se zúčastnila dobrovolného výběrového zjišťování výsledků žáků ve třídách 2. A a 4. A osmiletého studila. Toto šetření prováděla Česká školní inspekce a jeho cílem bylo zjistit, zda žáci mají po distanční výuce z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky odpovídající znalosti podle rámcových vzdělávacích programů Do tohoto zjišťování se zapojilo 886 škol.

Průměrná úspěšnost naší školy byla 87 %, v českém a anglickém jazyce dokonce 90 %.

Šetření potvrdilo, že díky kvalitní distanční i prezenční výuce jsou znalosti našich žáků vysoce nad průměrem v porovnání s ostatními školami. Také v ostatních sledovaných oblastech byly znalosti našich žáků vysoce nad průměrem v celé republice.