Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium pro žáky z 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia nebo taneční konzervatoře), denní formy vzdělávání, pro školní rok 2017/2018. Rozhodnutí ředitele a kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 Gymnázium jsou uvedena zde.