Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlásil volno pro žáky z organizačních důvodů (vzhledem k nutnosti zajistit dostatek místností a zadavatelů u písemných maturitních a přijímacích zkoušek) takto:

11. 4. volno pro žáky tříd 1.A, 2.A, 3.A a 4.A

13. 4. volno pro žáky tříd 5.A, 6.A, 7.A, 1.C, 2.C a 3.C