Vyhlášení ředitelského volna

V souvislosti s maturitními zkouškami vyhlásil ředitel školy volno pro žáky z organizačních důvodů následovně:

21. 5. a 22. 5. pro třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

23. 5. pro třídy 1. C, 2. C (pouze skupina výtvarné výchovy), 3. C, 6. A (pouze skupina výtvarné výchovy), 7. A

24. 5. pro třídy 1. C, 2. C, 3. C, 6. A, 7. A