Vyhodnocení literární soutěže Voda štětcem a básní

Studenti naší školy se účastnili již XIV. ročníku literární a výtvarné soutěže Voda štětcem a básní, kterou vyhlašuje Povodí Moravy, s. p. Zapojilo se do něj 90 škol, jejichž žáci poslali do literární a výtvarné sekce 939 soutěžních prací. Letošní ročník měl velmi aktuální téma: Neplýtvej vodou!

Naši studenti kvarty soutěžilive 4. kategorii: poezie žáků a studentů do 15 let. I když toto téma bylo pro vytvoření básně velmi náročné, získali naši studenti vynikající ocenění:

Vojtěch Drozd  – 1. místo

Eva Třísková – Cena generálního ředitele Povodí Moravy, s. p., MVDr. Václava  Garguláka

Petr Kvasnička – Cena redakční rady časopisu Povodí Moravy, s. p., Zpravodaj o vodě

Studentům kvarty blahopřejeme a děkujeme jim za výbornou reprezentaci našeho gymnázia!

PhDr. Jana Chocholáčová