Vyhodnocení matematických soutěží na nižším gymnáziu

Žáci se zúčastnili tří matematických soutěží. Ve všech třech naši zástupci dosáhli v rámci okresu na nejvyšší místa, bohužel krajská kola těchto soutěží se nekonají. Opravdu vynikajících výsledků dosahuje opakovaně Vojtěch Drozd ze sekundy.

Soutěže Matematický klokan kategorie Benjamín se v celé ČR zúčastnilo 75 330 žáků.  Z tohoto počtu pouze 14 žáků dokázalo vyřešit všechny úlohy naprosto bez chyby a získat tak tak nejvyšší možné hodnocení. Vojta Drozd mezi takovéto výjimečné žáky patří.  Byl za to oceněn Jednotou českých matematiků a fyziků, která tuto soutěž pořádá. O jeho nadání svědčí také první místa v okresních kolech Matematické olympiády a Pythagoriády. K dalším úspěšným žákům patří Aleš Chaloupka, Veronika Burešová a Ondřej Chotaš ze sekundy a Josef Šikula a Daniel Dedek z tercie. Jejich výborné výsledky jsou přehledně shrnuty v následujících tabulkách. Všem těmto žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a blahopřání k pěknému umístění.

Matematický klokan – Kategorie Benjamín – celostátní  kolo

1.       místo Vojtěch Drozd 2. A

 

Matematická olympiáda – 7. ročník – okresní kolo

1.       místo Vojtěch Drozd 2.A
4.       místo Aleš Chaloupka 2.A
6.    místo Veronika Burešová 2.A

 

Matematická olympiáda – 8. ročník – okresní kolo

1.       místo Josef Šikula 3.A
3.       místo Daniel Dedek 3.A

 

Pythagoriáda – 7. ročník – okresní kolo

1.       místo Vojtěch Drozd 2.A
1.       místo Aleš Chaloupka 2.A
2.       místo Ondřej Chotaš 2.A
3.       místo Veronika Burešová 2.A

 

                                                                              Mgr. Danuše Minsterová, vyučující matematiky ve 2. A a 3.A