Výstava Labyrint studentů GJB Ivančice

Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 23. listopadu v Městské knihovně v Ivančicích a probíhá do 22. prosince 2017. Koná se v rámci Dne poezie.

Den poezie je festival otevřený všem, kteří chtějí oslavovat poezii způsobem, který si sami zvolí. Každoročně se koná v mnoha městech celé České republiky a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi (přitom před 19 lety šlo o pouhý jeden den, den narození Karla Hynka Máchy, které si každoročně připomínáme 16. listopadu).

Je to již 5. výstava svého druhu. Již popáté v řadě popustili studenti uzdu své fantazie a vytvořili mozaiku básnických příběhů na dané téma.

 Téma letošního 19. ročníku festivalu Den poezie – Labyrint světa – bylo inspirováno prací význačného českého myslitele, učitele a humanisty Jana Amose Komenského, od jehož narození letos uplyne 425 let. Komenský je všeobecně známý novátorstvím svého myšlení i šíří své vize a jeho slova jsou v labyrintu dnešního světa, který čím dál tím více postrádá právě takové vzory, jakým Komenský byl, stále aktuální.

Přijďte se projít labyrintem do Městské knihovny v Ivančicích.

PhDr. Milena Špiříková