Výstava Stavby, domy, detaily

V pondělí 16. září byla vernisáží zahájena výstava prací studentů Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích ve sklepení Památníku Alfonse Muchy.

Výstava nese název Stavby, domy, detaily a předvádí práce studentů vytvořené v hodinách výtvarné výchovy vyššího gymnázia. Kromě kreseb a výtvarných objektů z papíru zde můžete zhlédnout i malbu na plátně. Kompozici výstavy doplňují a oživují světelné objekty.

Výstava se koná v rámci oslav 100. výročí založení školy a její vernisáž zahájila Týden pro gymnázium, který vyvrcholí akcemi o víkendu 20. – 22. září.

Ředitelka gymnázia Ing. Ivana Čermáková ve svém krátkém projevu zdůraznila důležité místo ivančického gymnázia ve výchově a vzdělávání v regionu, poděkovala všem – učitelům i studentům – za práci, kterou odvádějí. Starosta Milan Buček poděkoval za nezanedbatelný podíl  gymnázia na životě města.

Na výstavě starosta města pokřtil Almanach ke 100. výročí založení školy, který představila jeho redaktorka PhDr. Jana Chocholáčová.

Závěr patřil Evě Šínové a Tereze Filipové, studentkám gymnázia, které obohatily program svým pěveckým vystoupením.

Výtvarnou výstavu doplňují informační „panely“ s historií školy a dobovými fotografiemi v chodbě Památníku.

PhDr. Milena Špiříková