Ze života studentů

Spolupráce mezi ivančickou městskou knihovnou a naším gymnáziem se již stala tradicí, a tak jsme opět využili příjemných prostor knihovny a už podruhé sem umístili výstavu Ze života studentů Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, která rekapituluje celý školní rok 2014/15.

Hned u vchodu do knihovny uvítají návštěvníky známé tváře našich studentů. Zabývají se na nich různými činnostmi – jezdí na nich na snowboardu a lyžují na sportovním kurzu, tancují, hrají divadlo, zpívají, mají v rukou medaile, poháry a diplomy z různých soutěží a olympiád. Na dalších panelech si mohou čtenáři prohlédnout také některé práce studentů a seznámit se s těmi nejúspěšnějšími.

V pátek 18. září proběhla vernisáž výstavy. Provázela jí PhDr. Jana Chocholáčová, která připomněla slova známého amerického psychologa Petera Graye, jenž se ve své odborné práci zabývá propojením výchovy, vzdělání a hry:

„Toto bych chtěl pro své vlastní děti i děti na celém světě: Chtěl bych, aby vyrostly s pocitem, že jsou vládci svých životů, aby byly šťastné, ale také aby se staraly o štěstí druhých. Chtěl bych, aby byly emocionálně odolné, aby mohly odrážet nevyhnutelný stres a zklamání, které život občas přinese, aby měly důvěru ve svou schopnost učit se po celý život a přizpůsobit se světu, který se rok od roku mění stále rychleji. Chtěl bych, aby měly cíle, po kterých opravdu touží, aby byly schopné kriticky přemýšlet a činit racionální rozhodnutí, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Chtěl bych, aby měly morální hodnoty, které pomáhají dávat smysl a strukturu jejich životům.“

Výstavu zahájil ředitel gymnázia Mgr. Radek Musil, který mino jiné poděkoval vedení knihovny za propagaci gymnázia. Vyjádřil též obdiv studentům, kteří vzorně reprezentují školu.

Ředitelka knihovny Bc. Blanka Odutová promluvila o pravidelné spolupráci s gymnáziem a vyjádřila přesvědčení, že se bude tato spolupráce dále rozvíjet.

V krátkém kulturním vystoupení zazpíval Jan Sobotka, student septimy, jednu z ruských písní, za niž dostal ocenění  v celostátním kole soutěže Ars poetica, a skladbu z muzikálu Andrew Lloyd Webbera Josef a jeho pestrobarevný  plášť.

Výstava je otevřena v půjčovní době knihovny do 10. října 2015.

PhDr. Milena Špiříková