Výtvarná soutěž k charitativní Tříkrálové sbírce

Výtvarné soutěže se účastní místní školy každý rok. Pravidelně přispívá výtvarnými pracemi i naše gymnázium. Kromě možnosti prezentovat naši práci je účast v soutěži také způsobem, jak podpořit celou myšlenku charitativní sbírky. Už několikrát se studenti naší školy umístili na stupních vítězů. Letos mě jejich úspěch konečně přiměl napsat tento článek.

Velká gratulace míří do 1. A a do 2. A, studentky právě z těchto tříd byly oceněny na slavnostním vyhlášení výsledků, které se konalo v neděli 14. ledna. Na prvním místě se umístila společná práce Petry Novákové a Petry Kudělkové z letošní sekundy, na oceněných místech se umístila ještě Ema Hortová a Věra Krejčíková, obě z 1. A.   Námět soutěže se nemění, jsou to tříkráloví koledníci. Děvčata se letos pustila do náročnějšího projektu s plastickými prvky a osvětlením. Úsilí se vyplatilo a já z nich mám velkou radost.