Zahájení školního roku 2013/2014

Zahájení školního roku 2013/2014 proběhlo na našem gymnáziu na školním dvoře, kde se shromáždili žáci i učitelé. Po státní hymně všechny v novém školním roce přivítal  ředitel školy Mgr. Radek Musil. Novým žákům primy a prvního ročníku předal upomínkové předměty a popřál všem mnoho úspěchů v jejich práci.

Po studentské hymně Gaudeamus igitur se studenti rozešli do tříd.  Tam se se svými třídními učiteli začali připravovat na své každodenní povinnosti.

PhDr. Milena Špiříková