Zahájení školního roku 2017/2018

Během krásného slunečného rána přivítal pan ředitel na slavnostním zahájení školního roku 2017/2018 všechny žáky a učitele školy. Jako hosté se ho zúčastnili starosta města Ivančic pan Milan Buček, místostarosta pan Jaroslav Sojka a paní ředitelka Střediska volného času Mgr. Jana Heřmanová. Přišli také někteří rodiče žáků prvního ročníku. Všichni přítomní vyslechli státní hymnu.

Pan ředitel stručně zrekapituloval loňský školní rok, připomněl zejména dokončení první etapy stavby školního hřiště a zahájení druhé etapy, kterou bude vybudováno zázemí pro atletické disciplíny. Zmínil zastavení činnosti Nadačního fondu a vznik Sdružení rodičů a přátel GJB Ivančice, z. s., které převezme tradiční aktivity a zajistí větší zapojení rodičů žáků do života školy.

Starosta s místostarostou Ivančic popřáli žákům i učitelům úspěšný školní rok.  Ve své řeči se obraceli zejména k žákům prvního ročníku, kterým popřáli, ať se jim ve škole líbí, a k maturantům, kterým popřáli úspěšné završení studia. Vyzvali žáky, ať si možnosti studovat na gymnáziu váží a ať se ve škole mezi spolužáky cítí příjemně.

Paní ředitelka SVČ pozvala mladší žáky do zájmových kroužků a ty starší vyzvala k zapojení do instruktorského sboru SVČ.

Vzhledem k tomu, že pedagogický sbor opustili Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler, který využil nabídky vykonávat funkci zástupce ředitele ve škole v Brně, paní Mgr. Lucie Ševčíková, která se odstěhovala z Ivančic, a paní Mgr. Zdeňka Dvořáková, která nastoupila na plný úvazek na základní školu, uvítal ředitel školy nové zaměstnance, kteří je nahradí.

Mgr. Kateřina Dvořáková, která se vrací z mateřské dovolené, bude vyučovat český jazyk a základy společenských věd, Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. bude učit český jazyk a angličtinu, Mgr. Jiřina Burešová anglický jazyk a paní Libuše Smutná výtvarnou výchovu.

Jako malé překvapení připravil mentor výzkumného týmu BADRON (Martin Bár, Michal Drozd a Dominik Ondra) Mgr. Vítězslav Světlík praktickou prezentaci kvadrokoptéry, která získala ocenění v soutěži firmy Honeywell. Stroj se závratnou rychlostí několikrát přehnal nad hlavami účastníků slavnostního zahájení školního roku a prokázal tak v přímém přenosu kompetence tří absolventů školy, kteří zamířili na studia technických oborů na VUT Brno. Úspěšní absolventi jsou nejlepším potvrzením dobré práce učitelů, kteří je během studií vedli.

Na závěr slavnostního zahájení zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur, která otevřela dveře školního roku 2017/2018 dokořán. Hodně štěstí GJBI!

Foto: Mgr. Rostislav Hrbek

Text: Dr. Pavel Faltýsek