Zahájení školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku 2018/2019 proběhlo na našem gymnáziu opět na školním dvoře. Shromáždili se zde všichni učitelé a žáci. Na úvod zazněla státní hymna.

Školní rok zahájila nová ředitelka školy Ing. Ivana Čermáková. Ve svém projevu přivítala hosty – radní JMK JUDr. Janu Pejchalovou, starostu města Ivančic pana Milana Bučka, místostarostu města  Ing. Romana Sládka a  ředitelku SVČ Ivančice Mgr. Janu Heřmanovou, dále pak  učitele a žáky školy, zdůraznila význam studia na gymnáziu pro budoucí život. Poděkovala vyučujícím za dobrou práci, která povznáší jméno gymnázia, a vyjádřila svůj záměr vytvořit vhodné prostředí ke studiu žákům a nejvhodnější podmínky učitelům pro jejich nelehkou práci.

Svůj projev obohatila citátem učitele národů Jana Ámose Komenského:

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Poté jednotliví hosté pozdravili shromáždění a popřáli všem dobré vykročení do nového školního roku.

Setkání bylo ukončeno studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Všichni se pak rozešli do tříd, kde společně se svými kamarády a třídními učiteli vstoupili do školního roku 2018/2019.

PhDr. Milena Špiříková