Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhlo na našem gymnáziu v pondělí 2. září na školním dvoře, kde se shromáždili žáci i učitelé. Po státní hymně všechny v novém školním roce pozdravila ředitelka školy Ing. Ivana Čermáková, která také přivítala starostu města Ivančic, pana Milana Bučka. Dovolujeme si vás na tomto místě seznámit s projevem paní ředitelky.

Milé studentky a studenti, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, prázdniny skončily a pro mě je velkou ctí přivítat vás na zahájení školního roku 2919/2020 na Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích. Letos nás čeká velmi významný rok, škola oslaví 100. výročí od svého založení. Za toto dobu zde bylo složeno tisíce maturitních zkoušek, proběhly stovky tanečních kurzů a škola se může pyšnit celou řadou významných absolventů. Studenti ivančického gymnázia zažili však i krušné chvíle především v období II. světové války, kdy byla činnost gymnázia zcela zastavena a po jeho obnovení se celá řada studentů včetně tehdejšího ředitele do školy z vyhlazovacích táborů již nevrátila. Važte si proto toho, že můžete studovat v dnešní době, kdy se nemusíte obávat o osud školy, svých spolužáků a učitelů. Věřím, že si oslavy 100. výročí, které vyvrcholí v sobotu 21. září, všichni užijeme, že budete pyšní svoje gymnázium a na to, že právě zde můžete prožívat svá studentská léta. Gymnaziální studium určitě není pro každého, je určeno studentům, kteří se nevyhýbají učení, kteří jsou ambiciózní a tak nějak tuší, že v životě to stejně bez neustálého vzdělávání nepůjde. Především mezi námi vítám studenty prvních ročníků, kteří stráví na našem gymnáziu svůj první rok. Věřím, že vám starší spolužáci i učitelé rádi podají pomocnou ruku při vašem vstupu do nové školy. Všichni sem přicházíte s čistým štítem, který popíšete svým chováním, vystupováním, znalostmi a dovednostmi, a z toho budete po celý svůj další život čerpat. Studium na gymnáziu má velký význam pro vaši budoucnost, dobré vzdělání je základem do vašeho života. O kvalitě našeho gymnázia svědčí úspěchy vašich předchůdců a našich absolventů, kterých dosáhli také díky vynikajícím pedagogům naší školy. Buďte pyšní na to, že můžete studovat právě zde! Vy, kteří budete do školy dojíždět z jiných měst a obcí, máte tu čest užít si svá studentská léta v našem krásném městě s bohatou historií a krásnou okolní přírodou. Dovolte mně představit vám třídní učitele prvních ročníků: pro třídu 1. A osmileté studium je to Mgr. Bc. Petra Mrázová, pro třídu 1. C čtyřleté studium Mgr. Zdeněk Missbach. Studenty maturitních ročníků čeká tolik obávaná zkouška dospělosti a rozhodování o dalším směřování jejich života. Gymnázium vám poskytuje široký všeobecný základ a je velmi dobrou přípravu k vysokoškolskému studiu jakéhokoliv směru. Myslete na to, že bez vašeho přičinění to určitě nepůjde a jen vy sami jste zodpovědní za svůj život, svoje úspěchy či neúspěchy. Všem studentům přeji úspěšný školní rok. Pro letošní rok se nám podařilo získat dva projekty v rámci programu ERASMUS+, vybraní žáci budou mít příležitost vycestovat do zahraničí a posilovat tak své jazykové i sociální kompetence. Dále se také můžete zapojovat co celé řady soutěží, kroužků a olympiád. V tomto týdnu nás také navštíví první pojízdná digitální laboratoř v České republice, kterou budete mít příležitost všichni navštívit a seznámit se s nejmodernější digitální technikou. Zdravím také naše pedagogy, díky kterým můžete studovat na této škole, a i jim přeji pohodový školní rok. Budu usilovat o to, aby učitelé i studenti měli co nejlepší podmínky pro svoji práci i studium. Děkuji vám také, milí kolegové, že učíte naše žáky, že je čestnější neuspět, než podvádět, učíte je, aby věřili sami sobě a svým snům. Dovolte mi, abych zakončila citátem neznámého autora: „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám.“

Po studentské hymně Gaudeamus igitur se studenti rozešli do tříd. Tam se se svými třídními učiteli začali připravovat na své každodenní povinnosti. PhDr. Milena Špiříková