Zahájení školního roku 2021/22

Vzhledem k rekonstrukci školy proběhne zahájení školního roku 2021/22 v pondělí 6. září 2021 v 8:00 hodin na nádvoří školy, v případě nepříznivého počasí ve třídách. Vyučování bude ukončeno ve 12:20. Od úterý 7. 9. 2021 bude výuka realizována dle stálého rozvrhu. V pondělí 6. září 2021 budou žáci dle nařízení vlády testování PCR metodou (odběr ze slin pomocí tamponku). Žáci primy (1. A OSMILETÉ STUDIUM) přijdou do školy již v pátek 3. září 2021 v 8:00 hodin z důvodu informační schůzky před adaptačním pobytem. V souladu s hygienickými opatřeními budou otestováni AG testy v pátek 3. 9. 2021 a následně v pondělí 6. 9. 2021 před odjezdem na adaptační kurz metodou PCR (odběr ze slin pomocí tamponku). Žáci musí nosit ochranný prostředek úst a nosu ve společných prostorech školy, v případě, že jsou usazeni v lavicích, ochranný prostředek mít nemusí.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – tyto skutečnosti je třeba doložit. Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole apod.).