Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/23 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 na nádvoří školy, v případě nepříznivého počasí ve třídách (třídy 1.A, 1.C, 1.D v aule školy). Po zahájení se žáci s třídními učiteli přemístí do tříd a obdrží pokyny na pátek 2. 9. 2022. Výuka bude ukončena v 8:45.

V pátek 2. 9. 2022 bude výuka ukončena v 11:30. Od pondělí 5. 9. 2022 bude výuka realizována dle stálého rozvrhu. Ve dnech 5. – 7. 9. 2022 absolvují adaptační pobyt žáci 1.A, ve dnech 7. – 9. 9. 2022 žáci 1.C a 1.D.